ارسال فوری در کوتاه ترین زمان

logo
منو
logo

درباره ما

در گذشته دزدگیر های منزل خیلی هوشمند نبوده اند .
نصب و راه اندازیو مدیریت پیچیده ای داشته اند.
کلی از سنسور های پیچیده کهبه درستی با هم کار نمیکردند .
ما در فانیک این فرایندپیچیده را ساده کردیم
شرکت فانیک با تولید محصولات ایرانی و باکیفیت رضایت مشتریان خودرا به همراه دارد

0